Kontakt

China HQ und Fabrik: 19F, CHNT Gebäude 1, Nr 560, Yueming RD, Bingjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China 310052

USA HQ: 3875 Hopyard Road, Suite 165, CA 94588, USA

+86 571 87776301 +86 571 87775301 info@showhiglobal.com showhiglobal